Ett av de mest klassiska svenska skotermärkena är Aktiv.
Aktiv var fortsättningen på det anrika skotermärket Sno-Tric som tillverkades i Morgongåva, men vi börjar väl från början.

Westeråsmaskiner och dess huvudbolag And Fischer AB hade i slutet av 60-talet stora ekonomiska bekymmer. Företagets tillverkning bestod i huvudsak av lantbruksmaskiner men redan 1957 började man även tillverka snöfordon. Det fanns stort intresse för svensktillverkade snöskotrar och Westeråsmaskiners Sno-Tric blev snabbt populär. Men 1969 var alltså företagets ekonomiska situation ohållbar.

And Fischer vände sig till Persson Invest för att höra om de kunde tänka sig att förvärva And Fischer och dess dotterbolag Westeråsmaskiner. Persson Invest hade ingen koppling till And Fischer mer än att Persson Invest var återförsäljare av Sno-Tric och Sno-Trac. Persson Invest förvärvade hela And Fischer som 1969 bytte namn till Aktiv Fischer AB. Tillverkningen av snöfordonen och lantbruksmaskinerna skedde även i fortsättningsvis i Morgongåva.

I mitten av 70-talet gick dock namnet Sno-Tric i graven och snöskotrarna hade fortsättningsvis namnet Aktiv. Modellprogrammet bestod av arbetsmaskiner som Aktiv Gul 160 och 290 (även kallad SC-3), bredbandaren Aktiv 600-440 (Aktiv Röd) samt dubbelbandaren Aktiv Blå. Man använde sig av Husqvarnas 160J-motor, Sachs 292 på 20 hk och Rotax 440 TNT(!). Programmet Gul (smalbandare kort och lång), Röd (bredbandare) och Blå (dubbelbandare) skulle stå sig hela 70-talet ut med några smärre justeringar.

I slutet av 70-talet började Aktiv samarbeta med den amerikanske skotertillverkaren Arctic Cat. Dels för att Aktiv Maskin ville ha generalagenturen för Arctic Cat i Sverige och dels för att Arctic Cat tillverkade lätta och snabba sportskotrar. Aktiv tillverkade endast robusta arbetsmaskiner och marknaden hade under decenniet svängt mot lättare och sportigare snöskotrar i och med att skoterledsystemet utvecklats.

1980 sålde Persson Invest fabriken i Morgongåva till Elektrolux. Man behöll dock rätten till namnet Aktiv och Aktiv Maskin samt tillverkningen av snöfordon. Fabriken i Morgongåva legotillverkade snöskotrar under övergångsperioden. 1982 lämnade den sista snöskotern fabrikslokalerna i Morgongåva och snöskotertillverkning startade istället vid JHP i Östersund och senare vid Doroverken i Dorotea.

I slutet av 70-talet och början av 80-talet var Aktiv i sin mest produktiva fas. Den legendariska Grizzlyn presenterades som ersättare till Aktiv Blå. Trots att Grizzlyn länge sågs som den bästa dubbelbandaren i världen fortsatte försäljningen av Aktiv Blå. Dessutom moderniserades Aktiv Blå till Aktiv Nalle i början av 80-talet, även om det mest rörde sig om ryggstöd och nya dekaler. Året efter Grizzlyns introduktion presenterades Aktiv Teddy som var ersättaren till bredbandaren Aktiv Gul.

Till 82-års säsong presenterades tidigare nämnda Aktiv Nalle och en för Aktiv mycket betydelsefull modell. Till 82-års säsong började man nämligen licenstillverka en förlängd version av Arctic Cats storsäljande Panther. Kombinationen lång och bred matta satte sina spår i försäljningslistan där Panthern låg i toppskiktet. Tyvärr tappade Aktiv det givande samarbetet med Arctic Cat då den amerikanska tillverkaren gick i konkurs 1982. Aktiv Maskin tog istället en kort tid över agenturen för Polaris i Sverige.

Till mitten av 80-talet hade Aktivs program fasats ur och kvar fanns endast Aktiv Grizzly, Panhter Lång och Panther. Men Aktiv hade fortfarande ett par ess kvar i rockärmen för att möta den allt hårdare konkurrensen från utländska skotertillverkare. Till1986-års säsong presenterades Karibo, en snöskoter som var extremt anpassad till samernas krav på en snöskoter. En liten och lätt motor, urfasad bukplåt, en lång ledad boggi samt högt uppflyttad belysning karakteriserade Karibon. Den var helt enkelt suverän på att ta sig fram i extremt snöföre. Karibon tillverkades till en början i Doroverkens fabrik i Dorotea men i slutet av 1986 beslöt sig Aktiv för att avyttra Doroverken som länge visat förlust.

Tillverkningen av Karibon flyttade till Östersund där den fick sällskap av Panther Långs ersättare Aktiv Alaska samt den outslitlige Grizzlyn. Men det stod klart att Karibo inte sålde i några hisnande mängder och Alaskan "bara" sålde drygt hälften av vad Panther Lång gjorde (735 Panthrar -86 mot 410 Alaska -87). Sedan kan man diskutera om de låga försäljningssiffrorna hade att göra med att varken Alaska eller Karibo tog hem några skönhetspriser.

Aktivs VD Bob Persson gjorde studiebesök hos tillverkare i USA och Japan och konstaterade att de utländska tillverkarna var ett stort hot mot den svenska skotertillverkningen. Som jämförelse låg Aktivs årsproduktion på mellan 2000-5000 skotrar medan Yamahas årsproduktion låg mellan 25000-40000 skotrar. Som om det inte var nog kostade det alldeles för mycket att ta fram nya produkter med så liten produktion.

Persson Invest beslöt 1989 att lägga ner tillverkningen av snöskotrar samt Aktiv Maskin. Rusningen i början av 90-talet efter kvarvarande Aktiv Grizzly lär sakna motstycke i svensk skoterhistoria.


Kultfakta: I medverkandelistan till Star Wars episod 5 "Rymdimperiet slår tillbaka" står det att snöfordonen tillhandahölls av Aktiv Fisher. Om det var snöskotrar eller snövesslor är dock inte känt på den här redaktionen.

   
Roger Strandberg