Förarbevis modell äldre.

De flesta som kör snöskoter har i dagsläget skaffat sig kunskap i ämnet genom att genomgå skoterklubbarnas utbildning av förarbeviset. Runt 60.000 runt om i Sverige har i dag detta förarbevis, en utbildning som startade upp i slutet av 80-talet.

Det här med att utbilda snöskoterförare är dock mycket äldre än så. Strömsunds Snöskoterklubb körde en mycket tuff kunskapsutbildning för skoterförare redan 1978.

På tidigt 70-tal, närmare bestämt den 5 oktober 1972 träffades åtta skoterägare i Strömsund och bildade Strömsunds Snöskoterklubb. Dessa var Olle Sjödin, Rolf Eriksson, Reidar Svensson, Berth Jonsson, K G Eriksson, Erik Nilsson, Rolf Waldemarsson och Tage Waldemarsson. Strax efteråt anslöt sig även Björn Hjortling till gruppen.

Klubben var egentligen inte stor nog att bilda en styrelse men Strömsunds SK med Olle Sjödin som ordförande arbetade vidare och allt fler skoteråkare anslöt sig. Medlemmarna kände att något fattades, förutom då snöbrist på sommaren. Man kom fram till att en utbildning i frågor som berörde snöskotern och dess användning skulle sitta fint. Det var ett 30-tal medlemmar som var med i denna första "förarbevisutbilding".

Dessa delades upp i tre grupper och träffades tio kvällar, fyra timmar varje gång. Utbildningen inriktade sig på allemansrätt, lagar och andra föreskrifter som redan då omgärdade snöskotertrafiken. Även två kvällar med motorlära ingick, liksom utrustning.

Första träffen hade Strömsunds SK i början av januari 1978 och denna teoriutbildning pågick fram till den 15 mars. Som avslutning arrangerade klubben en överlevnadskurs 17-18 mars, en kurs som verkligen satte gruppen på tuffa prov. De åkte upp till Fälpvattnet där de bodde i tält och snöbivack. Detta dygn var det minus 32 grader så nog gjorde kursen skäl för namnet.

I Fälpvattnet avklarades det praktisk provet i utbildningen under verkligt realistiska former. Förutom ett praktiskt prov så genomgick deltagarna även två separata teoriprov. Under själva teoriutbildningen var klubben även i kontakt med den lokala polisen för att denna skulle komma och informera gruppen om gällande lagar och föreskrifter.

Men de ansåg att de visste för lite för att kunna informera, så någon polis kom aldrig. Ordförande Olle tog reda på hur det låg till på lagfronten på annat håll och kunde ge "eleverna" information.

Annat är det idag. Numer har skoterklubbarna ett nära och bra samarbete med polisen och polisens besök under förarbevisutbildningen brukar bli ett mycket uppskattat inslag.

Ja, nog kan man säga att Strömsunds SK var långt framme vad gäller säkerhet och kunskapslära i ämnet snöskoter. Då som idag, bör man nog tillägga, för fortfarande utbildas medlemmarna i snöskoterns ädla konst. Men antalet medlemmar har förstås ökat. Från ursprungliga åtta 1972, till drygt 300 idag
.

Roger Strandberg